สามารถคลิกเข้าไปดูว่าข้อความเดิม ก่อนเปลี่ยนเป็นปัจจุบันคืออะไร อันนี้เนียนไม่ได้นะ มันเก็บ 5555