สอบเสร็จ รู้ผลเลย ตกเลย ขาด 20 คะแนน สม! ไม่อ่านหนังสือ ปล.จริง ๆ มาดูแนว ปล2. ถ้า confere… 4sq.com/1vhTQLl