สอบวิชาสุดท้าย ถือว่าไม่สวยเท่าไหร่ เพราะพกเอาแต่ประสบการณ์จริงมา แต่เปิดข้อสอบระบุว่า “เปิดตำรา” ..งานเข้า ใช้วิช… 4sq.com/1g7zqh6