สงสัยหลังสอบเสร็จ ต้องกลับบ้านไปดูพื้นที่จริงเสียก่อน ยังไม่ได้รับปากว่าจะเอา ขอไปดูด้วยตัวเองก่อน จึงจะตัดสินใจ