วีดีโอฟรีเซ็นต์ของเขาล่ะ #startup #framework fb.me/1w8fflFi3