วันนี้ full team. (@ Soccer Pro Stadium) [pic]: 4sq.com/1cbyWYa