วันนี้ถึงออฟฟิศเร็ว ^0^ (@ The Ninth Tower Grand Rama9) 4sq.com/1jQsJBS