วันนี้จะไปถอย notebook ใหม่ บริษัทอนุมัติเบิกแล้ว แต่ต้องสำรองจ่ายออกก่อน รอไม่ไหว แต่เช็คยอดบัตรแล้วขาด! ถือโอกาสเคลียร์บิลล่าสุดเลย 7K!