วันที่ออกเดินทาง 2014-06-12 20:30 @ หมอชิต fb.me/6Cn3zq2dT