ล๊อตแรก 25 ซอง ร่วมอนุโมทนาสาธุพร้อมกัน #ผ้าป่า instagram.com/p/mfK2_AGHCh/