ลิมชื่อล่ะ — กับ เก๋าตี๋ (@ Basara-Ka Ramen (บาซารากะ ราเมง)) [pic]: 4sq.com/1ej8SVY