ลำบากหน่อย เข้าใจว่าแค่ช่วงแรก ๆ แต่ก็ดี Open Source ดี ๆ มีถมเถ #opensource