ฤดูกาลที่เปลี่ยนไป ลาพักหนาวได้เปล่านะ ^^ #ลาพักหนาว instagram.com/p/jgCwMimHPT/