ร้านไหนอร่อยสุด มี 7-11 ตรงไหนบ้าง แต่ละทิศมีอะไร ถือว่าได้ข้อมูลการปรับตัวใหม่พอสมควร