รู้สึกเลยว่าพื้นที่ของโฆษณานี่เริ่มมาเบียดเบียน ส่วนของ feed เสมือนว่าจะมีความกว้างห่างกันไม่มากนักแล้ว #facebook #layout #interface