รู้สึกตัวหนังสือหน้าจอคอมฯ เล็กลง หรือว่าสายตาเราแย่ หลังจากเคาะ ๆ ส่วนของหน้าจอเมื่อตะกี้