รอ TOT นานไป หาไรกินก่อน ข้าง ๆ ตึกไม่มีข้าวขาหมู ต้องเดินมากินนี่เลย (@ Tesco Lotus (เทสโก้ โลตัส)) 4sq.com/1gPEBhA