รอเพียง 5 นาทีรถก็ออกอีกคันแล้ว เมื่อกี้เห็นท้ายคันก่อนออกจากซอยไปไกลๆ