รอคำตอบจากเจ้าของตึก ไม่มีกำหนดเวลา หืออออ อายุสายมันสั้นขนาดนั้นเลย …