รถติดยาวถึงข้างในซอยหน้าตึกเลย หาไรกินแถวนี้แล้วหาบั๊กยาว ๆ >,<