ยืนแบบเกร็ง ๆ ปวดขาใช่เล่นเลย (@ MRT ห้วยขวาง (Huai Khwang) HUI – @MRT_BMCL) 4sq.com/1fPxIi5