ยืนรอรถตู้เกือบ 20 นาทีล่ะ คนค้างเยอะเลย เพราะรถตู้ยังมาน้อยกว่าปริมาณคน