ยินดีด้วยครับ เรากับเพื่อนบ้านหลาย ๆ ประเทศใช้ระบบปกครองแบบเดียวกันแล้วววว