ยกเลิกนัด TOT แล้วเพราะงม ๆ เองจนได้ ที่เหลือพรุ่งนี้เช้าก็มีแต่ TRUE (ที่ขอเลื่อน) และ ตรวจสอบไฟและสัญญาณ ๆ