มื้อนี้เน้นผัก บอกเลย ^0^ (@ Sizzler (ซิซซ์เลอร์) w/ 3 others) 4sq.com/1ne7LuO http://t.co/T5svWqAr5C

BqY7tazIAAAjf3h