มีเหตุต้องเปลี่ยนขบวนฯ (@ MRT บางซื่อ (Bang Sue) BAN – @MRT_BMCL w/ 3 others) 4sq.com/1glNNkQ