มีเหตุการณ์ต้องกลับรถไปหลังมหาลัยฯ อีกรอบ ลืมกุญแจห้องที่รามฯ ไว้ที่กระเป๋า ที่กะว่าขากลับมาส่งเพื่อนค่อยมาเอา