มีปัญหาจากภายนอกที่ถามเข้ามา เลยต้องใช้ teamviewer อีกหน