มีคำสั่งห้ามแต่งตัวเลียนแบบชุดทหาร ทั้งชุดแบบชายและหญิง #ครส