มีการนำเสนอวีดีโอ แกนนำบางส่วน เพื่อยืนยันว่ายังอยู่ดีด้วยแฮ่ะ