มาเยือนเป็น หนที่ 2 ครั้งแรกมาสมัย ปวส. (@ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง (Phanomrung Historical Park)) 4sq.com/1jKmPSS