มาเปิดหูเปิดตา กินเตี๋ยวเรืออีกแล้ว (@ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ (Victory Monument) w/ 7 others) 4sq.com/1evbdRM