มาส่งทีมงานผ้าป่ากลับบ้าน ^^ (@ หนึ่ง ปูม้า-ทะเลเผา w/ 2 others) 4sq.com/1g0maaK http://t.co/hOEeIlf2r8

Bknh9Q3IEAAx_s7