มาบ่อยๆ แต่ไม่ค่อยเช็คอิน (@ อาคารนพมาศ (NMB)) 4sq.com/1bnPtaI