มาถึงก็ต้องซักผ้า ,coding สินะ ( ช่วงนี้โพสต์ไปเปล่า) (@ My Room@Avenue Apartment) 4sq.com/1iu3zr1