มันก็เหมือนการสร้างอะไหล่แต่ละส่วนขึ้นมาเอง และหลังจากนั้น ทุก ๆ โปรเจ็คเราก็แค่เอาอะไหล่พวกนี้แหละ จัดสรร เลือกเอาส่วนที่ต้องใช้ #yii2