ภาพอาหง อาหารยามนี้ ปกติเฉย ๆ นะ แต่ ณ บัดนาว มันอยากกินฮะ งด ๆ สักแปป ฮา ๆ