ภาพนี้เทห์ บอกตรงๆ @ Playwork instagram.com/p/mmvf2MGHDi/