พ่อโทรมายามดึก นึกว่ามีไร มีดินมานำเสนออีกแล้ว 2 งาน ห่างจากถนนประมาณ 100 เมตร