พึ่งได้เอกสารแจ้งยอดบัตร และกำหนดจ่ายไม่เกิน 10/11/57 โน้นเลย แต่มีเจ้าหน้าที่โทรมาบอกว่าให้รีบไปชำระภายในวันนี้… fb.me/6Z7OcJYd9