พึ่งถึง จากวิภาวดี-รังสิต ถึงรามฯ ใช้เวลา 1:30 ชม. =190 งีบก่อนได้ไหม 4sq.com/1i2zpyO