พึ่งจะได้มีโอกาสอัพเดต wordpress 3.9 ทดลองกับไซต์ส่วนตัวก่อนละกัน ค่อยขยายไปยัง services อื่น ๆ #wordpress #update #wordpresss3.9