พาแท็กซี่ขึ้นทางด่วน! (@ สวนสาธารณะสะพานพระราม 9 (Rama IX Bridge Park)) 4sq.com/SpoJ1H