พักหาไรกิน ก่อนเดินทางกลับ กทม เจอนี่มา ซื้อเพราะตัวบนล้วน ๆ (@ ปตท.เขื่องใน) 4sq.com/1sfx8Py http://t.co/MIBgGUjPcF

BnU4u8UIIAAGB_8