ปล้ำกับจอภาพเกือบ ชม. ที่นี้ล่ะ ขยับแรงก็ไม่ได้ เดี๋ยวมันไปอีกรอบ ฝึกความอดทน >,<