บริษัทมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้ด้วยนะ ^0^ fb.me/1ewkFfR5H