น้ำตาจะไหล ฝนตก ใช้เน็ตมือถือต่อทำงาน ตอนแรกวิ่งเมกกว่า ๆ แต่ ping นี่โหดไปนะ พอฝนตก ได้ซะขนาดนี้ กราบบบบบ http://t.co/4DtTt55c6A

BoqXIH-IEAAXCW4