น้ามูเห็นอะไรที่เหมือนผมอีกแล้ว เปลี่ยนแอชลีโคลเลย เอา Eto ลงแทนเยี่ยม เห็นด้วย! ^0^ #Chelsea