น้องชายโทรมาบอกว่าสอบเข้า ร.ร ของอำเภอได้แล้ว แจ้งตัวเลขการดำเนินการก้อนแรก ^^ สรุปแล้วก็ยังไม่ได้มาเรียนที่ กทม เรียนที่แถวบ้านแทน