น้องชายถึงวัยที่สามารถเปิดบัญชีน่าจะได้แล้ว เลยบอกให้ไปเปิดบัญชีตัวเองไว้ เผื่อมีอะไรจะได้โอนเข้าได้โดยตรง